Persyaratan Cuti Sakit

 • 1.    Form Permohonan Cuti
  2.    Surat Keterangan Sakit dari Dokter


Persyaratan Cuti Besar

 • 1.    Form Permohonan Cuti
  2.    Fotocopy sah SK CPNS
  3.    Fotocopy sah SK PNS
  4.    Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir
  5.    Fotocopy sah SK Jabatan Terakhir
  6.    Fotocopy Surat Keterangan Keberangkatan/Kloter (bagi Haji dan Umroh)
  7. Fotocopy bukti pelunasan haji/umroh


Persyaratan Cuti Alasan Penting

 • 1.    Form Permohonan Cuti
  2.    Surat Keterangan Rawat Inap dari Unit Pelayanan Kesehatan


Persyaratan Cuti Melahirkan

 • 1.    Form Permohonan Cuti
  2.    Surat Keterangan dari Dokter


Persyaratan Cuti Tahunan

 • Form Permohonan Cuti


Persyaratan Cuti Diluar Tanggungan Negara

 • 1.    Surat Permohonan Cuti
  2.    Surat Keterangan telah bekerja
  3.    Surat Keterangan alasan cuti:
  –       surat penugasan atau surat perintah tugas negara/tugas belajar dari pejabat yang berwenang untuk mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri
  –       surat keputusan atau surat penugasan/ pengangkatan dalam jabatan untuk mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri
  –       surat keterangan dokter spesialis untuk menjalani program mendapatkan keturunan/mendampingi anak yang berkebutuhan khusus/mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus;
  –       surat keterangan dokter untuk mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur
  4.    Foto copy surat nikah dan kartu keluarga untuk mengikuti atau mendampingi suami/isteri tugas negara/tugas belajar/bekerja di dalam/luar negeri;
  5.    Fotocopy sah SK CPNS
  6.    Fotocopy sah SK PNS
  7.    Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir
  8.    Fotocopy sah SK Jabatan Terakhir